Södermalm-parkernas Vänner

Bitte Liberg

Föreningens syfte

* värna parker och andra grönområden

* värna vatten och stränder

* verka för bra fritidsmöjligheter utomhus

* verka för en hälsosam miljö

Kontaktperson

Bitte Liberg, mobil 0734 33 03 94,  bitte@dc5.net.

mobil 0734 33 03 94 eller via mail bitte@dc5.net.

Årsmöte 2020-08-26 kl 17:30 på Långholmen

Om du inte har betalat in medlemsavgiften för 2020, som är 150 kronor, går det bra att sätta

in beloppet på plusgiro 412 53 49-3

Förtroendevalda för 2019/2020
Styrelse

Ordförande Bitte Liberg

Ordinarie ledamöter Britt Liwf, Cecilia Lagersvärd, Hans Nihlén, Inger Löfroth, Peter Meyer

Anne Murray.

Suppleanter är Christina Trapp Bolund, Birgitta Palmertz, Pia Andersson.

Revisor

Ordinarie Karl-Gustaf Löhr

Suppleant Kimmo Larén

Valberedning

Birgitta Palmerz, Marienne Ressner, Barbro Rahm

Webbredaktör hans@nihlen.nu

©2019 by Södermalm-parkernas Vänner. Proudly created with Wix.com