Södermalm-parkernas Vänner

Bitte Liberg

Föreningens syfte

* värna parker och andra grönområden

* värna vatten och stränder

* verka för bra fritidsmöjligheter utomhus

* verka för en hälsosam miljö

Kontaktperson

Bitte Liberg, mobil 0734 33 03 94,  bitte@dc5.net.

mobil 0734 33 03 94 eller via mail bitte@dc5.net.

Årsmöte 2020-08-26 kl 17:30 på Långholmen

Kära medlemmar!
Ni kallas härmed till årsmöte onsdag 26 augusti 2020, samling kl 17 00
Plats: Stora Henriksvik f d Bellmansmuséet
Buss 66 stannar nära bron över till Långholmen
På grund av Coronapandemin och smittskyddsreglerna föreslår styrelsen nyordning
Var och en tar med sitt eget fika
Vi kommer att sitta ute i trädgården
Det blir inget föredrag utan endast årsmötesförhandlingar

Om du inte har betalat in medlemsavgiften för 2020, som är 150 kronor, går det bra att sätta

in beloppet på plusgiro 412 53 49-3

Varmt välkomna önska styrelsen

Förtroendevalda för 2019/2020
Styrelse

Ordförande Bitte Liberg

Ordinarie ledamöter Britt Liwf, Cecilia Lagersvärd, Hans Nihlén, Inger Löfroth, Peter Meyer

Suppleanter Anne Murray, Christina Trapp

Revisor

Ordinarie Karl-Gustaf Löhr

Suppleant Kimmo Larén

Valberedning

Marianne Ressner, Solveig Palmqvist

Suppleant Birgitta Palmertz

Webbredaktör hans@nihlen.nu

©2019 by Södermalm-parkernas Vänner. Proudly created with Wix.com