Södermalm-parkernas Vänner

Föreningens syfte

* värna parker och andra grönområden

* värna vatten och stränder

* verka för bra fritidsmöjligheter utomhus

* verka för en hälsosam miljö

Kontaktperson

Bitte Liberg, mobil 0734 33 03 94,  bitte@dc5.net.

mobil 0734 33 03 94 eller via mail bitte@dc5.net.

Bitte Liberg

Förtroendevalda för 2019/2020
Styrelse

Ordförande Bitte Liberg

Ordinarie ledamöter Britt Liwf, Cecilia Lagersvärd, Hans Nihlén, Inger Löfroth, Peter Meyer

Suppleanter Anne Murray, Christina Trapp

Revisor

Ordinarie Karl-Gustaf Löhr

Suppleant Kimmo Larén

Valberedning

Marianne Ressner, Solveig Palmqvist

Suppleant Birgitta Palmertz

Webbredaktör hans@nihlen.nu

©2019 by Södermalm-parkernas Vänner. Proudly created with Wix.com