Södermalm-parkernas Vänner

IMG_0138.JPG

Bitte Liberg

Föreningens syfte

* värna parker och andra grönområden

* värna vattendrag och stränder

* verka för bra fritidsmöjligheter utomhus

* verka för en hälsosam miljö

Kontaktperson

Bitte Liberg, mobil 0734 33 03 94,  bitte@dc5.net.

mobil 0734 33 03 94 eller via mail bitte@dc5.net.

Årsmöte 2021-05-27 kl 17 på Kristinehovs malmgård

Medlem, om du inte har betalat in medlemsavgiften för 2021, som är 150 kronor, går det bra att sätta

in beloppet på plusgiro 412 53 49-3

Förtroendevalda för 2021/2022
Styrelse

Ordförande Bitte Liberg

Ordinarie ledamöter Britt Liwf, Cecilia Lagersvärd, Hans Nihlén, Inger Löfroth, Peter Meyer, 

Anne Murray, Birgitta Palmertz

Suppleanter är Christina Trapp Bolund, Pia Andersson.

Revisor

Ordinarie Karl-Gustaf Löhr

Suppleant Kimmo Larén

Valberedning

Marienne Ressner

Webbredaktör hans@nihlen.nu